#TheFacilityArtists

EXPERIMENTEREN. De wereld is volop in beweging. Dat is altijd zo geweest. Het exponentiële tijdperk is aangebroken en wij leven nog met de mindset van voor deze overgang. Als mens en dus in organisaties. Wij zijn het kantelpunt voorbij en moeten leren omgaan met veranderen in deze tijd. Organisaties die business cases, projectplannen en andere voorspellende methodieken gebruiken verliezen positie. De voorspelling wordt ingehaald door werkelijke ervaringen, gebeurtenissen en creaties. Voorspellers vertragen door de focus op de planning en structuur die te dogmatiserend werkt. Zij worden verrast uit onverwachte hoeken en gaten. Het Atelier ziet dat deze verrassingen altijd komen vanuit de hoeken en gaten waar geïnspireerde mensen experimenteren en vanuit een bedoeling samenwerken en samen werken. Zij tonen lef, doen en creëren. Experimenteren geeft veel werkplezier omdat de resultaten, de beloning, direct zichtbaar zijn. 


CYCLUS. De Minimum Loveable Product cyclus is voor het Atelier een aanpak voor het uitvoeren van experimenten. Een hulpmiddel. De cyclus geeft een concreet beeld van de stappen die genomen worden tijdens een experiment.  


ECOSYSTEEM. Innoveren doet Atelier altijd samen. Zonder hiërarchie of ketens. Atelier is continue bezig om het ecosysteem met verschillende partijen te organiseren, relevant te houden en hierin als verbinder op te treden. Tijdens experimenten haken de partijen aan uit het ecosysteem van Atelier Facilitair, uit het ecosysteem van jou en uit ecosystemen waar Atelier lid van is zoals Sociëteit Vastgoed en Holland ConTech & PropTech.